Archives for ข่าวรับสมัคร

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา นักวิเทศสัมพันธ์ ของสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา นักวิเทศสัมพันธ์ นักทรัพยากรบุคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ระดับปฏิบัติการและระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา นักวิเทศสัมพันธ์ ของสำนักงานรัฐมนตรี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สอบสัมภาษณ์)

การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารต้น (รองเลขาธิการ ก.ค.ศ/รองศึกษาธิการภาค) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม)