ประกาศวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศธ.0201.4/6279   เรียน  หน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ

ศธ 0201.4/6280  เรียน  ศึกษาธิการภาค 1 – 18 และศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ    (ทุกหน่วยงาน)