เอกสารประกอบการบรรยาย ( 13 – 14 และ 18 – 19 ธันวาคม 2561)

  1. ภาพรวม e-GP ระยะที่ 4     ดาวน์โหลด
  2. คู่มือการเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ฉบับย่อ Update_171160)     ดาวน์โหลด
  3. คู่มือการจัดทำร่างสัญญา บริหารสัญญา วิธีเจาะจง     ดาวน์โหลด
  4. คู่มือ e-market (ฉบับย่อ Update_220960)     ดาวน์โหลด
  5. คู่มือ e-Bidding (ฉบับย่อUpdate_220960)     ดาวน์โหลด
  6. คู่มือการเพิ่มโครงการ ประกาศผู้ชนะ วิธีคัดเลือก (ฉบับย่อ Update_161060)     ดาวน์โหลด

แบบฝึกหัด

  1. BOQ     ดาวน์โหลด
  2. xxx แบบรูปรายการ     ดาวน์โหลด
  3. xxx ประกาศราคากลาง     ดาวน์โหลด