รายละเอียดตามลิงก์

https://drive.google.com/drive/folders/1qMNMfDuFItcFE3WNR_g4x6uokvSLPkkI?usp=sharing