รายละเอียดตามลิงก์

https://drive.google.com/drive/folders/19ry4_Q5O8JaKbTx4bBk5u2pC9pmuyQis?usp=sharing