กรมประมงรับสมัครและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

สำนักบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรม