กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ ๑. กำหนดการ  ๒ รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานฯ