รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และย้ายข้าราชการพลเรือน ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (แก้ไข ณ วันที่ 7 ต.ค. 63)

>>> ดาวน์โหลดรายละเอียด <<<