การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ดาวน์โหลดรายละเอียด 

>>> 1. หนังสือนำ <<<

 >>> 2. ประกาศรับสมัคร <<< 

 >>> 3.ใบสมัคร <<<