ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด และวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(รายนายพุฒิธร บุญเรือง)

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<