รายชื่อ ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

>>> กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด <<<