รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 >>> กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียด <<<