กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ดาวน์โหลด