ประกาศ อ.ก.ค.ศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  1. หนังสือฯ     ดาวน์โหลด
  2. ประกาศฯ     ดาวน์โหลด
  3. ตำแหน่งอำนวยการ ระดับสูง     ดาวน์โหลด
  4. ตำแหน่งอำนวยการ ระดับต้น     ดาวน์โหลด