ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<