รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<