สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอแจ้งเวียนเรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 เพื่อทราบและเชิญชวนร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา
ดาวน์โหลด