รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 258 อัตรา

1.หนังสือแจ้งหน่วยงาน

2.บัญชีตำแหน่งว่าง (ศึกษานิเทศก์)

3.แบบคำร้องขอย้าย