ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

1.หนังสือแจ้งหน่วยงาน

2.ประกาศรับสมัคร – ตำแหน่งบริหารระดับต้น (รองศธภ.)

3.ใบสมัคร (รองศึกษาธิการภาค)

4.ประกาศรับสมัคร – ตำแหน่งบริหารระดับต้น (รองเลขาก.ค.ศ.+รองเลขาสช.+ผู้ช่วยเลขา สพฐ.)

5.ใบสมัคร (รองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ)