ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1955 และ 1987