เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานราชการด้านภาษาต่างประเทศ (คนพิการ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลด 0116032020