ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัย ของ นางสาวระภีพรรณ  ร้อยพิลา