การคัดเลือกนักศึกษาเก่า ประจำปี ๒๕๖๒

ทำเนียบนักศึกษาเก่ามหาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๖๑