Author Archives: ฝ่ายพัสดุ /กคส.สอ.สป.

ประกาศขายทอดตลาดวัสดุจากการบูรณะและปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม) กระทรวงศึกษาธิการ

จ้างจัดโครงการ”จากสมาคมสู่ประชาคม ครึ่งศตวรรษการศึกษาของอาเซียน” (ราคากลาง)